Inscyd: dé tool om prestaties te optimaliseren

Inscyd is krachtige software dat toelaat op basis van prestatiemetingen en fysiologische metingen een gedetailleerd profiel op te maken van uw fysiologische kwaliteiten, energieverbruik en efficiëntie. De tool laat toe om trainingen specifieker op uw individuele noden en doelen af te stemmen. Zelfs prestatievoorspellingen zijn mogelijk via de Inscyd software. Vragen zoals “Hoeveel suikers moet ik gebruiken om een Ironman te volbrengen?” of “wat moet ik verbeteren om 5% van mijn 10km looptijd af te halen?” kunnen met Inscyd een antwoord krijgen. Kortom het betreft een zeer krachtig platform voor efficiënte training. Interesse? Neem gerust contact met ons contact.